نمایندگان همکار

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

  قابل توجه کتابفروشی ها و همکاران محترم:   درصد تخفیف طبق روال توافق قبلی می باشد.

_______________________________________________________________________________________________________________________ناشران همکار - بزرگسال

 

انتشارات نسل نواندیش                                          انتشارات هرمس                                         انتشارات سایه سخن                                              انتشارات نگاه

انتشارات ثالث                                                     انتشارات نیریز                                           انتشارات سخن                                                     انتشارات علم

 انتشارات بهار سبز                                          انتشارات حوض نقره                                         انتشارات پیام عدالت                                           انتشارات سایان                                                 
 انتشارات هورمزد                                           انتشارات علی                                                   انتشارات برکه خورشید                                        انتشارات افراز                                                  
انتشارات شادان                                                 انتشارات مروارید                                            انتشارات فیروزه                                               انتشارات هلیا          
                               
 انتشارات فرهنگ تارا                                          انتشارات مهتاب                                         انتشارات جاجرمی                                              انتشارات بین الملل حافظ                        

  انتشارات شباهنگ                                             انتشارات هو                                               انتشارات نیستان                                                انتشارات معیار علم             

 انتشارات صابرین                                             انتشارات استاندارد                                       انتشارات چابک اندیش                                           انتشارات شانی             

انتشارات اطلاعات                                             انتشارات سبزان                                             انتشارات میلکان                                              انتشارات کوله پشتی

انتشارات شقایق                                                  انتشارات فرهنگ معاصر                              انتشارات کیان پارس                                            انتشارات سوره مهر                                       
انتشارات اردیبهشت                                            انتشارات بادبان                                          انتشارات علمی و فرهنگی                                       انتشارات طرح نو

انتشارات میر دشتی                                            انتشارات طرح نقد                                         انتشارات متن دیگر                                             انتشارات ایجاز


انتشارات فصل پنجم                                           انتشارات سلسله مهر                                         انتشارات نیماژ                                                 انتشارات سروش                                               
انتشارات راه بیکران                                            انتشارات ارینا                                               انتشارات مایا                                                   انتشارات گستره                                                
انتشارات ارمغان                                               انتشارات کتیبه پارسی                                    انتشارات جمهوری                                              انتشارات نقش جهان                                             
انتشارات سوفیا                                                  انتشارات سازوکار                                         انتشارات هامون                                                 انتشارات روزگار                                             
 انتشارات کتابستان                                              انتشارات اوحدی                                           انتشارات مهرسا                                               انتشارات تاو                                                    
 انتشارات نقره فام                                               انتشارات ماهین                                              انتشارات پل                                                   انتشارات نامن                                                   
 انتشارات پیکان                                                 انتشارات آسیم                                             انتشارات فرهنگ نشر نو                                      انتشارات یوپا                                                    
 انتشارات خوارزمی                                                                                                                   کتاب های نفیس 


                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ناشران همکار - کودک

 
 
انتشارات ذکر                                                            انتشارات پرتقال                                              انتشارات با فرزندان                                         انتشارات راز بارش   
 
انتشارات زعفران                                                      انتشارات چکه                                                 انتشارات افق                                                  انتشارات فنی ایران       
 
انتشارات ایران بان                                                    انتشارات هوپا                                                 انتشارات قدیانی                                               انتشارات خانه ادبیات     
 
انتشارات سامر                                                         انتشارات محراب قلم                                        انتشارات پیدایش                                               انتشارات پیک ادبیات
 
انتشارات مهاجر                                                          انتشارات آینه قلم                                          انتشارات پرنده آبی                                        انتشارات کتابسرای تندیس

انتشارات کتاب پرنده                                                    انتشارات پینه دوز                                         انتشارات سایه گستر                                             انتشارات پنجره

انتشارات شباویز                                                       انتشارات آوای آزاده                                         انتشارات نردبان

                                                                                                                                                    


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ناشران همکار - مذهبی

 
انتشارات به نشر                                                 انتشارات ترجمان علوم انسانی                                 انتشارات سوره مهر                                            انتشارات کتابستان معرفت