نمایندگان همکار

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

  قابل توجه کتابفروشی ها و همکاران محترم:   درصد تخفیف طبق روال توافق قبلی می باشد.

_______________________________________________________________________________________________________________________ناشران همکار - بزرگسال

 

انتشارات نسل نواندیش                                            انتشارات هرمس                                         انتشارات سایه سخن                                        انتشارات نگاه

انتشارات ثالث                                                       انتشارات نیریز                                          انتشارات سخن                                               انتشارات علم

انتشارت علمی                                                      انتشارات بهار سبز                                      انتشارات حوض نقره                                       انتشارات پیام عدالت

انتشارات سایان                                                    انتشارات هورمزد                                        انتشارات پیام آزادی                                         انتشارات علی
 

انتشارات برکه خورشید                                          انتشارات افراز                                            انتشارات شادان                                             انتشارات مروارید


انتشارات فیروزه                                                  انتشارات فرهنگ تارا                                    انتشارات مهتاب                                            انتشارات جاجرمی

انتشارات بین الملل حافظ                                         انتشارات نگارینه                                         انتشارات شباهنگ                                         انتشارات بدرقه جاویدان

انتشارات گرایش نوین                                           انتشارات هو                                                انتشارات نیستان                                           انتشارات معیار علم

انتشارات صابرین                                                انتشارات فاطمی                                           انتشارات استاندارد                                         انتشارات چابک اندیش

انتشارات شانی                                                    انتشارات آینده سازان                                     انتشارات جاویدان                                          انتشارات بادبان

انتشارات اطلاعات                                               انتشارات سبزان                                           انتشارات میلکان                                           انتشارات کوله پشتی

انتشارات شقایق                                                  انتشارات فرهنگ معاصر                                انتشارات کیان پارس                                       انتشارات مینوی خرد

انتشارات اردیبهشت                                            انتشارات بادبان                                             انتشارات علمی و فرهنگی                                انتشارات طرح نو

انتشارات میر دشتی                                            انتشارات طرح نقد                                         انتشارات متن دیگر                                          انتشارات ایجاز


انتشارات فصل پنجم                                           انتشارات روشنگران و مطالعات زنان      


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ناشران همکار - کودک

 
انتشارات ذکر                                                            انتشارات پرتقال                                              انتشارات با فرزندان                                         انتشارات راز بارش   

انتشارات زعفران                                                      انتشارات چکه                                                 انتشارات افق                                                  انتشارات فنی ایران       

انتشارات ایران بان                                                    انتشارات هوپا                                                 انتشارات قدیانی                                               انتشارات خانه ادبیات     

انتشارات سامر                                                         انتشارات محراب قلم                                        انتشارات پیدایش                                               انتشارات پیک ادبیات
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ناشران همکار - مذهبی

 
انتشارات به نشر                                                 انتشارات ترجمان علوم انسانی                                 انتشارات سوره مهر                                            انتشارات کتابستان معرفت