کتاب بابا لنگ دراز | دو زبانه | جین وبستر | آمنه کریمی | انتشارات اردیبهشت

فروشنده :
انتشارات اردیبهشت | فروشگاه اینترنتی کتاب اردیبهشت
650,000 ریال 520,000 ریال
معرفی اجمالی محصول

ناشر : انتشارات اردیبهشت
شابک : 9789641713708
مولف : جین وبستر
مترجم : آمنه کریمی
نوبت چاپ : 2
سال چاپ : 1398
تعداد صفحات : 408
قطع : رقعی
نوع جلد : سخت
کتاب بابا لنگ دراز شاهکار جین وبستر است که توسط آمنه کریمی به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب که بصورت دو زبانه چاپ شده است از محصولات انتشارات اردیبهشت می باشد. دومین چاپ آن در سال 1398 تهیه و منتشر گردیده است.
 
مطالعه بخشی از کتاب:
 

چهارشنبة دلگير و غم آلود

اوليــن چهارشــنبۀ هــر مــاه روز خيلــي بــدي بــود، روزي كــه همــراه بــا تــرس و دلهــره بــود و بايــد بــا شــهامت تحمــل و بــا شــتاب هــم فرامــوش مي شــد. همــۀ طبقــات بايــد تميــز شــده و گردوغبــار تمامــي صندلي هــا بايــد گرفتــه شــوند. ملافــۀ همــۀ تختخواب هــا بايســتي صــاف و مرتــب مي شــدند و هيــچ چيــن و چروكــي روي آن هــا ديــده شــود. نودوهفــت كــودك يتيــم كوچــک و بي نــوا مي بايســت تميــز و مرتــب مي شــدند، موهايشــان شــانه مي شــد، لباس هــاي چيــت راه راه شــان هــم بايــد اطــو كشــيده و تميــز و مرتــب مي شــد البتــه بــا دكمه هايــي كــه همه شــان بســته شــده اند و مرتــب هســتند. بايــد بــه تمــام نــود و هفــت كــودك يتيــم دوبــاره گوشــزد مي شــد كــه وقتــي يکــي از سرپرســتان يــا مســؤولان نوان خانــه بــا آن هــا حــرف مي زنــد فقــط بگوينــد: «بلــه، قربــان، خيــر، قربــان». اوقاتــي كــه در آن روز ســپري مي شــد، رنــج آور و مــلال آور بــود؛ و جروشــا آبــوت بيچــاره كــه يکــي از قديمي تريــن يتيم هــاي آن نوان خانــه بــود، بايــد تمــام ايــن فشــارها و ســختي ها را تحمــل مي كــرد.
 
Blue Wednesday
The first Wednesday in every month was a Per-fectly Awful Day--a day to be awaited with dread, endured with courage and forgotten with haste.
Every floor must be spotless, every chair dustless, and every bed without a wrinkle.
Ninety - seven squirming little orphans must be scrubbed and combed and buttoned into freshly starched ginghams; and all ninety - seven reminded of their man-ners, and told to say,`Yes, sir,’ `No, sir,’ whenever a Trust-ee spoke. It was a distressing time; and poor Jerusha Abbott, being theoldest orphan, had to bear the brunt of it.
 

دانلود رایگان مقدمه کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبستر


جهت آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه نگارش کتاب توصیه می کنیم ابتدا فایل مقدمه کتاب را که بصورت pdf تهیه شده از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید:
 
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.